Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Uw Gegevens Bescherming

Wat doet Bon Flowers om Uw gegevens te beschermen

Wij nemen Uw privacy zeer serieus. Hieronder leest U hoe Bon Flowers omgaat met Uw persoonlijke informatie en cookies.

Privacy Beleid


Bij het bezoeken van onze webshop www.thuisbloemist.nl en het plaatsen van een bestelling laat U gegevens achter op onze website. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden en worden zorgvuldig bewaard in onze database. We kunnen ons overigens goed voorstellen dat U wat meer wilt weten over het type gegevens dat we gebruiken en de reden waarom deze worden opgeslagen. Lees hieronder daarom meer over welke Persoonsgegevens wij verzamelen.

Website bezoek en digitale gegevens die verzameld worden

Bij Uw bezoek aan onze webshop wordt alle informatie met betrekking tot de pagina's die U op onze site raadpleegt bijgehouden zodat wij inzicht hebben in het aantal bezoekers, hoe lang deze bezoekers op onze webshop blijven, met welk apparaat U dit bezoek aflegt en vanuit welke locatie U dit doet en via welke internet browser.

Bestellingen en gegevens verwerking
Wij hebben altijd Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een bestelling een bezorgadres, eventueel het telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger(ster) nodig om te zorgen dat Uw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger(ster). Bij het plaatsen van een bestelling verwerken wij dus de volgende gegevens:
De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
Betalingsgegevens van de besteller.
De naam, adres, woonplaats, eventueel telefoonnummer van de ontvanger(ster).
Inloggegevens (indien U een account aanmaakt bij Thuisbloemist).
IP-adres.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wanneer Uw een bestelling plaatst, bewaren wij Uw gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben dus persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde TLS veiligheidssysteem (Transport Layer Security). Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat Uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet U aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van Uw browser.

Delen van persoonsgegevens met derden
Als er een bestelling op onze website is geplaatst, worden de persoonlijke gegevens bij ons opgeslagen zodat we het product goed kunnen afleveren en we de betaling in orde kunnen maken. Het opslaan van deze gegevens heeft als doel uw gebruikersgemak op onze website te vergroten en het orderproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens. Thuisbloemist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Thuisbloemist verspreidt of verkoopt nooit informatie betreffende haar klanten aan derden noch wat betreft adressen, persoonlijke gegevens of e-mail adressen. Rechtszaken waar het gerecht om de informatie verzoekt en waar juridische twisten worden behandeld en waar Thuisbloemist moet voldoen aan plaatselijke wetten, vormen een uitzondering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Thuisbloemist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van Uw computer, tablet of smartphone. Thuisbloemist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld Uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die Uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties (zouden) kunnen aanbieden. Bij Uw eerste bezoek aan onze website hebben wij U al geïnformeerd over deze cookies en hebben we Uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Thuisbloemist en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarvan wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@thuisbloemist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek. Thuisbloemist wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thuisbloemist neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee heeft dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@thuisbloemist.nl

Fraude
Wij gebruiken persoonlijke gegevens in sommige gevallen om fraude te onderzoeken. Bedrog, pogingen tot bedrog, fraude of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse of autoriteiten worden doorgegeven.

Account aanmaken
Het aanmaken van een account op onze website is volledig kosteloos. De informatie die U invoert bij het aanmaken van een account zal worden opgeslagen in onze database. Deze informatie wordt verwijderd als Uw account gedurende lange tijd inactief is geweest. Informatie van Thuisbloemist zal alleen naar leden gestuurd worden die aangegeven hebben dit te willen ontvangen.

Wachtwoord
Uw wachtwoord is strikt persoonlijk. Als U het vergeten bent klikt U op "wachtwoord vergeten?" bij het inlogscherm, waarna we U een nieuw wachtwoord naar het opgegeven e-mail adres sturen.

Betaling per factuur
Thuisbloemist geeft de mogelijkheid om te betalen via factuur, na ontvangst van de bestelling. Om te worden goedgekeurd voor deze betaalmethode controleren we Uw kredietwaardigheid bij Uw aankoop via een koppeling met onze betaalprovider. Nadat U bent goedgekeurd kunt U deze optie gebruiken. Wanneer U het product (en) heeft ontvangen dat U besteld heeft wordt een factuur per e-mail naar U verzonden. De krediet termijn voor een factuur is 14 dagen.